Tvrtke koje imaju dozvolu za mjerenje emisija u zrak

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je ažuriran popis pravnih osoba koje imaju dozvolu za obavljanje praćenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora.

Sve tvrtke u čijoj djelatnosti dolazi do ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak dužne su ugovoriti obavljanje mjerenja ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak s pravnom osobom koja posjeduje dozvolu ili suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora.

Više

Objavljeno u Novosti

Skupljanje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja u 2013. godini

Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. objavile su mrežu skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za 2013. godinu. Akcije će se provoditi u svim županijama RH, a namijenjene su poljoprivrednim gospodarstvima koja trebaju imati prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na Zakonom (o otpadu) propisani način.

Ovu akciju financiraju članovi CROCPA EKO MODEL-a pa će se sakupljati samo ambalaža tvrtki: Am Agro, AgroChem Maks, Agroteks, Bayer CropScience, Basf, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Herbos u stečaju, Pinus Agro, Syngenta Agro, Genera. Poljoprivrednici ne snose nikakve troškove prilikom vraćanja prazne ambalaže ovih tvrtki.

Više

Objavljeno u Novosti

Tribina o kontroli hrane i okoliša

Hrvatska gospodarska komora organizira predavanje dr. sc. Zdenka Šmita, prof. iz Zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Zagreb, pod nazivom ULOGA, KOMPETENTNOST I KONKURENTNOST U KONTROLI HRANE I OKOLIŠA. Tribina će se održati dana 07. prosinca 2012. u 13,00 sati u Velikoj dvorani Komore Zagreb, Draškovićeva 45/I.

Tribina je osmišljena kao mjesto razmjene praktičnih iskustava poslovnih ljudi i stručnjaka za kvalitetu.

Više

Objavljeno u Novosti

Otpad kao sirovina u cementnoj industriji

U srijedu 31. listopada 2012. godine, dr. sc. Jelica Zelić, red. prof. s Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu, održat će predavanje pod naslovom INDUSTRIJSKI OTPADNI MATERIJALI U CEMENTNIM KOMPOZITIMA POVEĆANE ČVRSTOĆE I TRAJNOSTI. Predavanje će se održati u prostorijama HIS-a, Berislavićeva 6/I, Zagreb, soba 14, od 14-16 sati.

Više

Objavljeno u Novosti

Nova Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

U Narodnim novinama br. 92/12 od 8. kolovoza 2012. godine objavljena je Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima.
Uvode se nove obaveze za poduzetnike. Tako će od 1. siječnja 2013. operateri (vlasnici ili korisnici) opreme ili sustava koji sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova morati voditi servisnu karticu na obrascima SK 1 i SK 2. Operateri će također morati u roku od 15 dana pisanim putem obavijestiti Ministarstvo zaštite okoliša i prirode o uključivanju opreme ili sustava u uporabu na obrascu PNOS.

Više

Objavljeno u Novosti

Gospodarenje otpadom iz laboratorija

U srijedu 26. rujna 2012. godine, Mirela Blagojević, dipl. ing. kem. tehnol., iz tvrtke Galapagos istraživački centar d.o.o., Zagreb., održat će predavanje pod naslovom “GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM IZ ISTRAŽIVAČKIH LABORATORIJA – PRIMJER IZ PRAKSE”. Predavanje se održava od 14-16 sati u prostorijama HIS-a, Berislavićeva 6/I, Zagreb, soba 14.

Više

Objavljeno u Novosti

Poziv na registraciju u bazu podataka projekta PROCEED

TERA TEHNOPOLIS d.o.o. Osijek nositelj je projekta PROCEED u Hrvatskoj – Promoviranje i koordinacija istraživanja iz područja zaštite okoliša za održivi razvoj u središnjoj i istočnoj Europi. Jedna od projektnih aktivnosti je i uspostavljanje web stranice društvene mreže istraživača projekta, odnosno The Proceed Research Social Network.
TERA TEHNOPOLIS poziva sve zainteresirane subjekte za upis u RSN bazu podataka, kako bi na taj način osigurali mjesto u sve brže rastućoj mreži istraživača i poduzetnika. Registraciju možete izvršiti putem linka http://www.proceed-rsn.eu/, a za više informacija obratite se putem elektroničke adrese [email protected] ili telefona 031/251-000.

Više

Objavljeno u Novosti

Početak provedbe projekta WE-EEN

Projekt WE-EEN je međunarodni projekt koji ima za cilj unaprijediti pružanje okolišnih usluga za mala i srednja poduzeća. WE-EEN partnerstvo spaja različite sudionike iz tehnoloških i istraživačkih instituta i komora, industrije i gospodarstva kako bi se pomoglo malim i srednjim poduzećima u ispunjavanju propisa zaštite okoliša i i privođenju poslovanja prema propisanim standardima EU.
TERA TEHNOPOLIS, nositelj projekta WE-EEN u Hrvatskoj, poziva sve zainteresirani iz domene zaštite okoliša na suradnju kroz pružanje specijaliziranih ekoloških usluga malom i srednjem poduzetništvu. Više informacija može se dobiti na telefon Tera Tehnoplisa 031/251-000, a sva pitanja mogu se poslati putem elektroničke pošte na adresu: [email protected]

Više

Objavljeno u Novosti

“Ekološki” priručnik za automehaničare

Agencija za zaštitu okoliša izradila je „EKO – PRIRUČNIK Gospodarenje otpadom u radionicama za servisiranje i održavanje vozila“. Priručnik sadrži mnoštvo informacija i praktičnih savjeta vezanih za gospodarenje otpadom u automehaničarskim i autolakirerskim radionicama.

Više

Objavljeno u Novosti

Uredba o trgovanju emisijama stakleničkih plinova

U Narodnim novinama br. 69/12. objavljena je Uredba o načinu trgovanja emisijama stakleničkih plinova.  Ovom Uredbom uređuje se način trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, djelatnosti i staklenički plinovi za koje se utvrđuje obveza ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, zrakoplovne djelatnosti za koje se utvrđuje obveza praćenja emisija, način i mjerila za isključivanje malih postrojenja koja [...]

Više

Objavljeno u Novosti